© 2020 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

Partners

Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en instellingen, bedrijfsleven en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal sportakkoord worden gevat. Zij worden rond de tafel gebracht door de sportformateurs.

Wie gaan meedoen?​

Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal mogelijke parters in het sportakkoord. Wie in 's-Hertogenbosch precies mee gaan doen is nu nog niet te zeggen. Alle partners zullen vanzelfsprekend op deze website vermeld worden.