© 2020 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

Sportformateurs

Om sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente te helpen bij het maken van een gezamenlijk sportakkoord kan elke gemeente tijdelijk een of meer zogenaamde sportformateurs inzetten.

Procesbegeleiding​

​Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het sportakkoord worden vastgelegd, zijn twee sportformateurs aan de slag. Dat zijn sportadviseurs die onafhankelijk van de betrokken partijen opereren.

 

De sportformateurs zorgen voor procesbegeleiding, leggen verbindingen tussen de partijen, inspireren en sturen op resultaat. In de meeste gemeenten waar aan een sportakkoord wordt gewerkt is één sportformateur actief. In 's-Hertogenbosch zijn het er twee: Fleur van de Laar en Jan Janssens. Beiden kennen uit eigen ervaring de Bossche sport en samenleving.

Fleur van de Laar.jpg

Lees meer over Fleur op:
www.fioreprojecten.nl

Voor meer informatie over Jan, ga naar: www.chionis.nl