© 2020 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

Startbijeenkomst

Op maandagavond 27 augustus vond de kick-off voor het sportakkoord plaats.

Meer dan 70 mensen, die samen ongeveer 50 organisaties en instellingen vertegenwoordigden, hadden zich voor deze bijeenkomst aangemeld.

Onder hen ook sportwethouder Huib van Olden. Hij opende de avond en onderstreepte daarmee het belang van de bijeenkomst. Daarna gaven de sportformateurs tekst en uitleg over het sportakkoord. Zij presenteerden inspirerende praktijkvoorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen die een plek zouden kunnen krijgen in het sportakkoord. Ook peilden zij in welke mate de verschillende ambities uit het Nationaal Sportakkoord in 's-Hertogenbosch worden gedeeld, maar ook welke lokale ambities gekoesterd worden én welke problemen en knelpunten een uitdaging vormen.

 

Het belangrijkste deze avond was evenwel de inventarisatie onder alle aanwezigen van ideeën, kansen en uitdagingen die in het najaar verder uitgewerkt worden tot bouwstenen voor het Bosch Sportakkoord.

Klik op een van de volgende knoppen om de presentatie van de startbijeenkomst of de oogst aan ideeën te bekijken.

​Sport Alliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel

Vroeg in 2019 heeft de Sport Alliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel al de koppen bij elkaar gestoken om tot een eigen sportakkoord te komen. De ideeën die daarin verwoord zijn, worden toegevoegd aan de oogst van 27 augustus en ook betrokken worden bij de samenstelling van het Bosch Sportakkoord.