© 2019 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

Wie doen mee?

Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en instellingen, bedrijfsleven en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal sportakkoord worden gevat. Zij worden rond de tafel gebracht door de sportformateurs.

​Partners

Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal potentiële partners in het sportakkoord. Wie in 's-Hertogenbosch precies mee gaan doen is nu nog niet te zeggen. Alle partners zullen vanzelfsprekend op deze website vermeld worden.

​Sportformateurs

​Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het sportakkoord worden vastgelegd, zijn twee sportformateurs aan de slag. Dat zijn sportadviseurs die onafhankelijk van de betrokken partijen opereren.

 

De sportformateurs zorgen voor procesbegeleiding, leggen verbindingen tussen de partijen, inspireren en sturen op resultaat. In de meeste gemeenten waar aan een sportakkoord wordt gewerkt is één sportformateur actief. In 's-Hertogenbosch zijn het er twee: Fleur van de Laar en Jan Janssens. Beiden kennen uit eigen ervaring de Bossche sport en samenleving.

Fleur van de Laar.jpg

Lees meer over Fleur op:
www.fioreprojecten.nl

Fleur van de Laar

Jan Janssens 3537.jpg

Jan Janssens

Lees meer over Jan op:
www.chionis.nl