© 2019 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

MAANDAG 18 NOVEMBER

WERKCONFERENTIE SPORTAKKOORD

Op maandagavond 18 november wordt een grote werkconferentie gehouden. Dan wordt het Bosch Sportakkoord verder uitgewerkt. Eerder werden ideeën verzameld. Nu is het tijd om na te gaan welke hiervan kunnen worden vertaald in concrete actiepunten.

 

WAAROM EEN SPORTAKKOORD?

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen worden zij bij elkaar aan tafel gebracht om na te gaan welke afspraken kunnen worden gemaakt  voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.

WAT IS EEN SPORTAKKOORD?

Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven. Het legt vast door wie zal worden samengewerkt, welke nieuwe initiatieven worden genomen en welke bestaande activiteiten versterkt gaan worden. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.